PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ATrần Thị Sen
2Tiếng Việt1BPhạm Thị Nguyệt
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Huệ
4Tiếng Việt1DĐỗ Thị Quyên
5Tiếng Việt2ATrần Thị Liên
6Tiếng Việt2BPhạm Thị Nga
7Tiếng Việt2CVũ Phương Linh
8Tiếng Việt2DTrần Thị Thơm
9Tiếng Việt2EPhạm Thị Minh Tuyền
10Tiếng Việt3ANguyễn Thị Thìn
11Tiếng Việt3BNguyễn Đình Vương
12Tiếng Việt3CVũ Thị Quỳnh Mai
13Tiếng Việt3DPhạm Thị Hồng
14Tiếng Việt3EVũ Thị Kim Tuyến
15Tiếng Việt4ALê Thị Lương
16Tiếng Việt4BTrần Văn Dưỡng
17Tiếng Việt4CNguyễn Thị Kim Anh
18Tiếng Việt4DHoàng Thị Huệ
19Tiếng Việt5ANguyễn Văn Hùng
20Tiếng Việt5BPhạm Thị Quỳnh
21Tiếng Việt5CTrần Thị Hiển
22Tiếng Việt5DNguyễn Thúy Vân