PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00738 Em Tập viết lớp 1/T3HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00737 Em Tập viết lớp 1/T3HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00736 Em Tập viết lớp 1/T3HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00735 Em Tập viết lớp 1/T3HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00734 Em Tập viết lớp 1/T3HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00733 Em Tập viết lớp 1/T3HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00732 Em Tập viết lớp 1HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00731 Em Tập viết lớp 1HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00730 Em Tập viết lớp 1HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00729 Em Tập viết lớp 1HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00728 Em Tập viết lớp 1HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00727 Em Tập viết lớp 1HỒ NGỌC ĐẠIsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00726 Thiết kế bài giảng Toán 1/ T2NGUYỄN TUẤN sách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00725 Thiết kế bài giảng Toán 1/ T1NGUYỄN TUẤN sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00724 Thiết kế bài giảng Toán 1/ T1NGUYỄN TUẤN sách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...