PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu khối 2 - Năm học 2014-2015 13/08/2014 [HyperLink19]
2 Dự thảo đánh giá học sinh tiểu học năm học 2014-2015 18/08/2014 [HyperLink19]
3 Chỉ tiêu ké hoạch năm 2015-2016. 18/09/2015 [HyperLink19]
4 Chỉ tiêu ké hoạch năm 2015-2016. 05/10/2015 [HyperLink19]
5 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016. 05/10/2015 [HyperLink19]
6 Nghị quyết họp hội đồng T10 năm 2015-2016 08/10/2015 [HyperLink19]
7 Mẫu kế hoạch giảng dạy của GV 21/08/2013 [HyperLink19]
8 Điều chỉnh kiến thức K1 27/08/2013 [HyperLink19]
9 Điều chỉnh kiến thức K2 27/08/2013 [HyperLink19]
10 Kế hoạch dạy học môn Thủ công - Kĩ thuật theo Chuẩn KT-KN 02/10/2013 [HyperLink19]
11 Dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 19/08/2013 [HyperLink19]
12 Điều chỉnh kiến thức K3 27/08/2013 [HyperLink19]
13 Điều chỉnh kiến thức K4 27/08/2013 [HyperLink19]
14 Điều chỉnh kiến thức K5 27/08/2013 [HyperLink19]
15 Mẫu trình bày giáo án thi GVG 29/10/2013 [HyperLink19]
16 Quy định soạn giáo án vi tính đối với Gv trường TH Long Xuyên 19/08/2013 [HyperLink19]
17 Điều chỉnh kiến thức Âm nhạc 27/08/2013 [HyperLink19]
18 Điều chỉnh kiến thức Mỹ thuật 27/08/2013 [HyperLink19]
19 Điều chỉnh kiến thức Thể dục 27/08/2013 [HyperLink19]
20 Hướng dẫn lại cách trình bày SKKN(cụ thể hơn) 18/02/2014 [HyperLink19]
123