PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra GHK1( 2018-2019) Th Long Xuyên [HyperLink19]
2 Địa chỉ dạy lồng ghép QP-AN Th Long Xuyên [HyperLink19]
3 Kết quả kiểm tra tháng ( lần 1) Th Long Xuyên [HyperLink19]
4 Kê hoạch bồi dưỡng CBQL- GV tiểu học Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
5 Chuyên đề"Đánh giá học sinh theo TT22" hè 2018 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
6 Chuyên đề" Trải nghiệm sáng tạo" hè 2018 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
7 Chuyên đề" Đổi mới phương pháp dạy học" hè 2018 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
8 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 5 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
9 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 5 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
10 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 4 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
11 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 4 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
12 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 4 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
13 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 3 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
14 Đề KSCL đầu năm 2018- Lớp 2 Nguyễn Hồng Liên [HyperLink19]
15 Đề thi cuối kì I ( môn Toán) Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
16 Đề KTĐK cuối kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Đề KTĐK cuối kì I môn Khoa học lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
1234