PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Dự thảo kế hoạch chuyên môn năm học 2018- 2019 23/09/2018 [HyperLink19]
2 Nghị quyết chuyên môn tháng 9/2018 23/09/2018 [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra học sinh theo TT22 20/04/2017 [HyperLink19]
4 Bài kiểm tra năng lực GV. Năm học 2016 - 2017 20/04/2017 [HyperLink19]
5 Nội dung bồi dưỡng 2016 - 2017 20/04/2017 [HyperLink19]
6 Mẫu danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp học 18/05/2016 [HyperLink19]
7 Đề KTTV - phần kiểm tra đọc - cuối học kì II 08/04/2016 [HyperLink19]
8 Kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên năm học 2015-2016 27/11/2015 [HyperLink19]
9 Mẫu soạn giáo án hội giảng 20 27/10/2015 [HyperLink19]
10 họp CM t 8,9,10,11,12-09 12/10/2015 [HyperLink19]
11 Nghị quyết họp hội đồng T10 08/10/2015 [HyperLink19]
12 Mẫu bảo hiểm năm học 2015 -2016 26/09/2015 [HyperLink19]
13 Họp chuyên môn tháng 9/2015 17/09/2015 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng GD-ĐT 11/09/2015 [HyperLink19]
15 Phiếu đánh giá bồi dưỡng thường xuyên 11/08/2015 [HyperLink19]
16 Mẫu danh sách xét hoàn thành chương trình lớp học 26/05/2015 [HyperLink19]
17 Báo cáo thành tich GVCN giỏi năm học 2014-2015 17/03/2015 [HyperLink19]
18 Kế hoạch thi GVCN giỏi năm học 2014-2015 17/03/2015 [HyperLink19]
19 Mẫu bìa sáng kiến năm 2015 27/02/2015 [HyperLink19]
20 MẪU TRÌNH BÀY SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2014- 2015 24/01/2015 [HyperLink19]
    
123456