PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
  • Một số hình ảnh của thày và trò trong ngày 20-11-2018
  • Một số hình ảnh trong ngày khai giảng năm học 2018 - 2019
  • Một số hình ảnh ngày khai giảng năm học 2017-2018
  • 1 2 3