PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
Chi bộ trường TH Long Xuyên

- Chi bộ trường TH Long Xuyên là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Long Xuyên.
- Chi bộ trường TH Long Xuyên gồm 25 đảng viên trên tổng số 32 cán bộ giáo viên. Đ/c Trần Thị Loan  làm Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Hồng Liên: phó Bí thư, đ/c Trần Văn Dưỡng:  Ủy viên ban chi ủy. 

Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được tỉnh khen và đến năm 2020 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.

Năm 2014: Chi bộ đạt  trong sạch vững mạnh.

Năm 2015: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên được ban chấp hành Đảng bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Năm 2016: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên được ban chấp hành Đảng bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Năm 2017: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
- Đồng chí Trần Thị Loan được ban chấp hành Đảng bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Năm 2018: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Năm 2019: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh
Tập thể cán bộ giáo viên trường TH Long Xuyên
    Trường TH Long Xuyên có 32 cán bộ giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn nhiệt tình, tâm huyết  và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tham gia nhiệt tình các hoạt động trong nhà trường, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Năm học 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
Trường có 1 học sinh đạt giải Nhì, 1 học sinh đạt giải Ba hội thi  Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp huyện; 1 học sinh đạt giải Nhất, 2 học sinh đạt giải Ba, 2 học sinh đạt giải KK hội thi Tiếng anh theo đề án victoria do công ty tổ chức; có 3 học sinh được huyện đoàn tặng giấy khen.
- Cô Phạm Thị Dung đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có SKKN xếp loại TB cấp Huyện; cô Vũ Thị Kim Quyên đạt giải Nhì hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện có SKKN xếp loại TB cấp Huyện; Cô Đỗ Thị Quyên đạt giáo viên tổng phụ trách giỏi cấp huyện ,có SKKN xếp loại TB cấp Huyện.
Năm học 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Có 1 học sinh đạt giải Ba Hội thi " Viết chữ đẹp" cấp Tỉnh; 4 học sinh đạt giải Ba Hội thi "Viết chữ đẹp" cấp huyện; 1 học sinh đạt giải Ba, 4 học sinh đạt giải Violympic qua mạng Internet Cấp huyện; 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp Tỉnh, 4 học sinh đạt giải khuyến khích cấp huyện
 Hội thi Olimpic" Em yêu tiếng việt" cấp Tiểu học; 1 học sinh đạt giải Nhì, 1 học sinh đạt giải Ba, 9 học sinh đạt giải khuyến khích Hội thi Tiếng anh trên mạng Tnternet câp Huyện; 5 học sinh đạt giải Ba hội thi Tiếng anh theo đề án victoria do công ty tổ chức.
- Cô Nguyễn Thị Hồng Liên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở,Sáng kiến xếp loại TB cấp huyện;
Năm học 2016 -  2017: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Có 5 em đạt giải cấp tỉnh( 3 em đạt giải Ba; 2 em đạt giải KK); 28 em đạt giải cấp huyện (1 xuất sắc, 1 Nhất, 1 Nhì, 7 Ba, 18 KK)
-   Cô Nguyễn Thị Hồng Liên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở,Sáng kiến xếp loại TB cấp huyện
Năm học 2017 -  2018: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
-  Có 1 học sinh đạt giải Nhì " Ngày hội Viết chữ đẹp" cấp Tỉnh; 1 học sinh đạt giải Nhất " Ngày hội Viết chữ đẹp" Cấp Huyện; 1 học sinh đạt giải Bảng nhãn giao lưu" Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện; 5 học sinh Đạt giải Hoàng Giáp giao lưu" Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện; 1 học sinh đạt giải Xuất sắc giao lưu" Trạng nhí Tiếng anh" theo đề án Victoria; 1 học sinh đạt giải Nhất giao lưu" Trạng nhíTiếng anh" theo đề án Victoria; 1 học sinh đạt giải Nhì  giao lưu" Trạng nhí Tiếng anh" theo đề án Victoria; 3 học sinh đạt giải Ba giao lưu" Trạng nhí Tiếng anh" theo đề án Victoria; 11 học sinh đạt giải Nhì giải Bóng đá nhi đồng cấp huyện.
- Cô Trần Thị Loan đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến xếp loại TB cấp huyện;  Cô Vũ Hồng Vân; Vũ Thị Kim Quyên đạt giải Ba Hội thi GVG cấp huyện, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến xếp loại TB cấp huyện; Cô Đỗ Thị Quyên; Nguyễn Thị Hòa đạt GVG cấp huyện. Trường đạt giải Ba hội thi GVG cấp huyện.
Năm học 2018 -  2019: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Được  được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. cô Trần Thị Loan đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến xếp loại TB cấp huyện; cô Đỗ Thị Quyên, Phạm Thị Hồng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến xếp loại TB cấp huyện; Cô Nguyễn Thị Hồng Liên được UBND huyện tặng giấy khen. Cô Phạm Thị Nguyệt đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
Công đoàn trường tiểu học Long Xuyên

- Công đoàn trường TH Long Xuyên gồm 32 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là cô Vũ Thị Kim Quyên, cô Nguyễn Thị Thìn  phụ trách công tác nữ công, cô Hoàng Thị Huệ làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
Công đoàn trường TH Long Xuyên là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên tổ chức.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu công đoàn Khá.

Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen.

Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. 

Năm 2018 - 2019:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Chi đoàn trường Tiểu học Long Xuyên

Chi đoàn trường TH Long Xuyên gồm 19 đoàn viên. Bí thư đoàn là Thầy Đỗ Thế Thành, cô Vũ Thị Kim Quyên làm tổng phụ trách.

 Chi đoàn trường TH Long Xuyên  là một chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Long Xuyên - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương, các đoàn viên trong chi đoàn là các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong mọi hoạt động đoàn và đội.

Năm 2014 - 2015 :  Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Được tặng Giấy khen

Năm 2018 - 2019 :  Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Tổ 1 - 2 -3

  Tổ 1 - 2 - 3 gồm 16 thầy cô giáo. Cô Nguyễn Thị Thìn làm tổ trưởng; cô Phạm Thị Huệ làm tổ phó.

* Năm học 2014 - 2015: Có 5 học sinh đạt giải Giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh theo đề án victoria do công ty tổ chức.

- Cô Phạm Thị Dung, Cô Đỗ Thị Quyên đạt danh hiệu CSTĐCS, có SKKN xếp loại TB cấp Huyện.

* Năm học 2015 - 2016: Có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria do công ty tổ chức.

-  Cô Nguyễn Thị Thìn; cô Phạm Thị Hồng đạt hội thi GVG giỏi cấp huyện, CSTĐCS, có SKKN

xếp loại TB cấp Huyện; cô Phạm Thị Huệ đạt  GVCN giỏi cấp huyện, CSTĐCS có SKKN xếp loại TB cấp Huyện.

* Năm học 2016 - 2017: Tổ có 2 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện. có 3 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 5 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện.

 * Năm học 2017 – 2018: Có 1 học sinh đạt giải Nhì " Ngày hội Viết chữ đẹp" cấp Tỉnh; 1 học sinh đạt giải Nhất" Ngày hội Viết chữ đẹp" cấp huyện; 1 học sinh đạt giải Xuất sắc giao lưu" Trạng nhí Tiếng anh" theo đề án Victoria; 1 học sinh đạt giải hất giao lưu" Trạng nhíTiếng anh" theo đề án Victoria; 1 học sinh đạt giải Nhì  giao lưu" Trạng nhí Tiếng anh" theo đề án Victoria; 3 học sinh đạt giải Ba giao lưu" Trạng nhí Tiếng anh" theo đề án Victoria; 11 học sinh đạt giải Nhì giải Bóng đá nhi đồng cấp huyện.

- Cô Trần Thị Loan đạt danh hiệu CSTĐCS, có SKKN xếp loại TB cấp Huyện.

* Năm học 2018 – 2019:  Trần Thị Loan đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến xếp loại TB cấp huyện; Cô Đỗ Thị Quyên, Phạm Thị Hồng đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, cô Phạm Thị Nguyệt đạt GVG cấp huyện.

Tổ 4 + 5

Tổ 4 - 5 gồm 15 thầy cô giáo. Thầy Trần Văn Dưỡng làm Tổ trưởng, thầy Nguyễn Văn Hùng  làm Tổ phó.

* Năm học 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Có 2 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện. 

* Năm học 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Có 3 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện, có 11 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 4 học sinh đạt giải Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh, có 4 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh.

- Cô Nguyễn Thị Hồng Liên đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở.

* Năm học 2016 - 2017: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Có 4 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện, có 11 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 1 học sinh đạt giải Ba Violympic Toán trên mạng cấp Tỉnh, có 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện. có thầy Vũ Xuân Tuấn đạt giải Nhất Hội thi trưng bày đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện.

- Cô Nguyễn Thị Hồng Liên đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở.

* Năm học 2017 - 2018: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Có 1 học sinh đạt giải Bảng nhãn giao lưu "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện. Đạt giải Hoàng Giáp giao lưu" Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện; 11 học sinh đạt giải Nhì giải Bóng đá nhi đồng cấp huyện.

- Cô Vũ Hồng Vân; Vũ Thị Kim Quyên đạt giải Ba Hội thi GCG cấp huyện, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến xếp loại TB cấp huyện; Cô Đỗ Thị Quyên; Nguyễn Thị Hòa đạt GVG cấp huyện. Trường đạt giải Ba Hội Thi GVG cấp huyện.

 Năm học 2018 - 2019: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Cô Nguyễn Thị Hồng Liên được UBND huyện tặng giấy khen.

 Năm học: 2019-2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên

Sinh ngày: 02/5/1975

Quê quán: Lai Cách- Cẩm Giàng - Hải Dương

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ đào tạo: ĐHSPTH

Ngày tháng năm vào ngành: 01/09/1996

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5

Từ ngày 01/9/1996 đến ngày 30/08/1997: Là GV trường tiểu học Long Xuyên.

Từ ngày 01/09/1997 đến ngày 14/11/2014: Là GV trường tiểu học Hưng Thịnh.

Từ ngày 15/11/2014 đến 2/12/2021: Là phó hiệu trưởng trường tiểu học Long Xuyên.

Từ ngày 3/12/2021: Là hiệu trưởng trường tiểu học Long Xuyên.

Các thành tích tiêu biểu:

Giải Nhất Hội thi " Đọc hay, viết đẹp" cấp Huyện.

Năm 2007- 2008: CSTĐCS.  Đạt giải Ba Hội thi giáo viên giỏi cấp Tiểu học. Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp Huyện. Giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi" Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Năm 2008 – 2009:  CSTĐCS. Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp Huyện.

Năm 2009- 2010: CSTĐCS. Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp Huyện.

Năm 2010 – 2011: LĐTT.

Năm 2011 – 2012: CSTĐCS. Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại TB cấp Huyện.

Năm 2012 – 2013: Đạt giải Ba Hội thi giáo viên giỏi cấp Tiểu học. Sáng kiến kinh nghiệm xếp  loại TB cấp Huyện.

Năm 2013 – 2014: LĐTT.  Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại TB cấp Huyện.

Năm 2014 – 2015: LĐTT. Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại TB cấp Huyện.

Năm 2015- 2016: CSTĐCS. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện.Được Đảng Bộ xã Long Xuyên  tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2016.

Năm 2016- 2017: CSTĐCS. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện.Được Đảng Bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017.

Năm 2017- 2018: LĐTT. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện.Được Đảng Bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018.

Năm 2018- 2019: LĐTT. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. Được UBND huyện tặng giấy khen.Được Đảng Bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Năm 2019- 2020: LĐTT. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. Được UBND huyện tặng giấy khenĐược Đảng Bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Năm 2020- 2021: LĐTT. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. Được Đảng Bô huyện Bình Giang tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục; Đảng Bộ tỉnh Hải Dương tặng bằng khen“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Thìn

Sinh ngày: 10/ 8/1976

Quê quán: Cẩm Đông - Cẩm Giàng - Hải Dương

Chức vụ: Tổ trưởng 1-2 - 3

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 1/9/1996

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1- 2- 3

Từ tháng 1/9/1996 đến tháng 8/2018: Là GV trường tiểu học Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2015-2016: CSTĐ cấp cơ sở. Được Đảng Bộ xã Long Xuyên  tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Năm học 2016-2017: LĐTT

Năm học 2017-2018: LĐTT

Năm học 2018-2019: LĐTT


Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

SN : 2/ 10 / 1974

Quê quán: An Lại – Cẩm Đông – Cẩm Giàng – Hải Dương

TDĐT: ĐHSP

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng-Phó bí thư chi bộ

Năm vào ngành : 8/1994

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Từ năm 1994 đến năm 1997: Giáo viên trường Tiểu học Bình Xuyên

Từ năm 1997 đến năm 2004: Giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Từ năm 2004 đến năm 2006: Giáo viên trường Tiểu học Cổ Bì

Từ năm 2006 đến nay: Giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên.

Các thành tích tiêu biểu:

Từ năm 1994 – 2020: Lao động tiên tiến.

Năm 2020-2021: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Họ và tên: Trần Thị Hiển

Sinh ngày: 18/10/1967

Quê quán: Thôn Cậy-Xã Long Xuyên-Huyện Bình Giang-Tỉnh Hải Dương

Trình độ đào tạo: CĐSP

Ngày tháng năm vào ngành: 8/1988

Từ tháng 8 /1988  đến nay: Là GV trường Tiểu học Long Xuyên

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Các thành tích tiêu biểu:

Từ năm học 1994- 1995 đến  năm học 2017-2018: Lao động tiên tiến.

Năm 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Năm 2019-2020: Lao động tiên tiến.

Năm 2020-2021: Lao động tiên tiến.

Họ và tên: Hoàng Thị Huệ

Sinh ngày: 13/02/1968

Quê quán: Bình Giang - Hải Dương

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ đào tạo: CĐSPTH

Ngày tháng năm vào ngành: 31/08/1988

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+ 5

Từ tháng 31/08/1988 đến nay: Là GV trường TH Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

        - Từ năm học 1991- 1992 đến  năm học 1995- 1996: Lao động tiên tiến.

- Từ năm học 1997- 1998 đến năm học 2017-2018: Lao động tiên tiến.

Năm 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Năm 2019-2020: Lao động tiên tiến.

Năm 2020-2021: Lao động tiên tiến.

Họ và tên: Phạm Thị Tâm

Sinh ngày: 12/5/1979

Quê quán: Vĩnh Hồng – Bình Giang – Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 2005

Ngày vào Đảng: 03/9/2009

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Danh hiệu:

Năm học 2016- 2017 : CSTĐ cấp cơ sở.

Năm học 2015 – 2016, 2017 – 2018: LĐTT

Năm học 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Họ và tên: Vũ Hồng Vân

Sinh ngày: 29/7/1974

Quê quán: Tân Hưng_ Tân Việt_ Bình Giang _ HD

Trình độ đào tạo: ĐHSPTDTT

Ngày tháng năm vào ngành: 12/1993

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Từ tháng 12/1993 đến tháng tháng 8/1996 : Là GV trường Tiểu học Vĩnh Hồng

Từ tháng 9/1996 đến tháng 8 năm 2007: là GV trường THCS Tân Việt. 

Từ tháng 9 năm 2007 đến nay là giáo viên trường TH Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2017 – 2018: CSTĐ cấp cơ sở.

Năm học 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Họ và tên: Trần Thị Liên

Sinh ngày: 12/05/1983

Quê quán: Cái Nước - Cà Mau

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: tháng 8/2006

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4 + 5

Từ tháng 8/ 2006 đến tháng 8/2017: Là giáo viên trường tiểu học Nhân Quyền.

Từ tháng 9/2017 đến nay: Là giáo viên trường tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2007 - 2008; 2009 - 2010; 2013 - 2014; 2014 - 2015; 2017 - 2018: LĐTT

Năm học 2010 - 2011; 2012 - 2013; 2015 - 2016; 2016 - 2017: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm học 2011 - 2012: SKKN xếp loại TB cấp huyện.

Năm học 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Họ và tên: Phạm Thị Như Quỳnh

Sinh ngày: 23/06/1991

Quê quán: Thái Học – Bình Giang – Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 8/2014

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng nay: Là GV trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2015 -2016: LĐTT

Năm học 2016- 2017: CSTĐCS . Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện

Năm học 2017 – 2018: LĐTT

Năm học 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Năm học 2019- 2020: Lao động tiên tiến

Năm học 2020 - 2021: Lao động tiên tiến. Được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa

Sinh ngày: 24/10/1985

Quê quán: Tân Việt – Bình Giang – Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 8/2006

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Từ tháng 8 năm 2006 đến tháng nay: Là GV trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2006 -2007: LĐTT

Năm học 2009 – 2010: LĐTT

Năm học 2017 – 2018: Là GV dạy giỏi cấp huyện 

Năm học 2020 - 2021: LĐTT


Họ và tên: Đỗ Thế Thành

Sinh ngày: 02/09/1979

Quê quán: Cẩm Văn – Cẩm Giàng – Hải Dương

Trình độ đào tạo: CĐSP

Ngày tháng năm vào ngành: 10/1999

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 1 - 2 - 3

Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 8 năm 2001 là giáo viên trường TH Tân Việt, tháng 9 năm 2001 đến tháng 8 năm 2010 là giáo viên trường TH Bình Xuyên, từ tháng 9 năm 2010 đến tháng nay là GV trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

- Từ năm học 2001-  2002 đến năm học 2018-2019: Lao động tiên tiến

Họ và tên: Phạm Thị Huệ

Sinh ngày: 10/12/1971.

Quê quán: Tân Việt-  Bình Giang - Hải Dương.

Chức vụ: Tổ phó tổ 1-2-3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1D

Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm.

Ngày tháng năm vào ngành: 01/9/1992.

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 1-2-3.

Từ 01/ 9/1992 đến nay là giáo viên Trường Tiểu học Long Xuyên.

Các thành tích tiêu biểu:

Từ năm 1993-1995: Lao động tiên tiến.

Năm 1997-2000: Lao động tiên tiến.

   Năm 2000- 2001:  Đạt danh hiệu " Giáo viên giỏi" cấp cơ sở.

Từ năm 2001- 2013: Lao động tiên tiến.

Năm 2014- 2015: Đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp huyện. Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm 2015- 2018: Lao động tiên tiến.

        Năm học 2018 - 2019: LĐTT

Họ và tên: Đỗ Thị Quyên

Sinh ngày: 28/7/1985

Quê quán: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSPTH

Ngày tháng năm vào ngành: Tháng 8/2012

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 - 2 - 3

Từ tháng 8 năm 2012 đến nay: Giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

- Năm 2013- 2014: LĐTT

- Năm 2014- 2015: CSTĐCS. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện.Được Đảng Bộ xã Long Xuyên  tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015.

- Năm 2016- 2017: LĐTT

- Năm 2017- 2018: GVG cấp huyện.

- Năm 2018 - 2019: CSTĐCS. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện.Được Đảng Bộ xã Long Xuyên  tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

- Năm 2019- 2020: LĐTT

- Năm 2020- 2021: LĐTT


Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt

Sinh ngày: 11/3/1978

Quê quán: Tân An - Thanh Hà - Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: tháng 10/1999

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 - 2 -3

Từ tháng 10/1999 đến tháng 5/2001: Là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Từ tháng 8/2001 đến  tháng 5/2002: Là giáo viên trường Tiểu học Nhân Quyền

Từ tháng 8/2002 đến  tháng 5/2005: Là giáo viên trường Tiểu học Bình Xuyên

Từ tháng 8/2005 đến nay: Là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 1999 - 2011; 2013 - 2014 : LĐTT

Năm học 2012 - 2013; 2014 - 2015 : CSTĐCS. Sáng kiến xếp loại TB cấp huyện.

Năm học 2018 - 2019: Giáo viên giỏi cấp huyện.

Năm học 2019-2020: LĐTT

Năm học 2020-2021: LĐTT

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Vân

Sinh ngày:02/6/1974

Quê quán:Cẩm Đông-Cẩm Gìang- Hải Dương

Trình độ đào tạo:ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành:01/9/1995

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 - 2 - 3

Từ năm 1995 đến tháng 2002 GV trường Tiểu học Vĩnh Hồng

Từ tháng 2002 đến tháng 2013 GV trường Tiểu học Tân Việt

Từ tháng 2013 đến  nay  GV trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Từ 1995- Nay :Lao động tiên tiến


Họ và tên: Phạm Thị Minh Tuyền

Sinh ngày: 05/8/1984

Quê quán: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương

Trình độ đào tạo: Đại học SPTH

Ngày tháng năm vào ngành: tháng 2/2010

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 - 2 - 3

Từ tháng 2/ 2010 đến nay công tác tại trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu: LĐTT năm học 2011 - 2012

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020; 2020 - 2021: Lao động tiên tiến.


Họ và tên: Nguyễn Đình Vương

Sinh ngày: 18/10/1985

Quê quán: Hùng Thắng – Bình Giang – Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 9/2011

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 1+2+3

Từ tháng 9 /2011  đến tháng tháng 8/2015: Là GV trường Tiểu học Nậm Ngà- Tà Tổng- Mường Tè- Lai Châu.

Từ tháng 9/2015 đến nay: là GV trường Tiểu học Long Xuyên

Họ và tên: Vũ Thị Kim Quyên

Sinh ngày: 23/11/1977

Quê quán: Tân Việt – Bình Giang – Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: Tháng 8/1997

Ngày vào Đảng: 03/9/2009

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Danh hiệu:

Năm học 2016- 2017; 2003 – 2004; 2008 – 2009; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2017 - 2018: CSTĐ cấp cơ sở.

Họ và tên: Vũ Kim Tuyến

Sinh ngày: 22/9/1997

Quê quán: Long Xuyên - Bình Giang - Hải Dương

Trình độ đào tạo: CĐSP

Ngày tháng năm vào ngành: tháng 9/2018

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 - 2 - 3

Từ tháng 9/2018 đến nay là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Chi bộ trường TH Long Xuyên

- Chi bộ trường TH Long Xuyên là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Long Xuyên.
- Chi bộ trường TH Long Xuyên gồm 25 đảng viên trên tổng số 32 cán bộ giáo viên. Đ/c Trần Thị Loan  làm Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Hồng Liên: phó Bí thư, đ/c Trần Văn Dưỡng:  Ủy viên ban chi ủy. 

Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được tỉnh khen và đến năm 2020 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.

Năm 2014: Chi bộ đạt  trong sạch vững mạnh.

Năm 2015: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên được ban chấp hành Đảng bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Năm 2016: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên được ban chấp hành Đảng bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Năm 2017: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
- Đồng chí Trần Thị Loan được ban chấp hành Đảng bộ xã Long Xuyên tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Năm 2018: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Năm 2019: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

Họ và tên: Phạm Thị Minh Tuyền

Sinh ngày: 05/8/1984

Quê quán: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương

Trình độ đào tạo: Đại học SPTH

Ngày tháng năm vào ngành: tháng 2/2010

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 - 2 - 3

Từ tháng 2/ 2010 đến nay công tác tại trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu: LĐTT năm học 2011 - 2012

Năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020; 2020 - 2021: Lao động tiên tiến.


Họ và tên: Phạm Thị Như Quỳnh

Sinh ngày: 23/06/1991

Quê quán: Thái Học – Bình Giang – Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 8/2014

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng nay: Là GV trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2015 -2016: LĐTT

Năm học 2016- 2017: CSTĐCS . Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện

Năm học 2017 – 2018: LĐTT

Năm học 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Năm học 2019- 2020: Lao động tiên tiến

Năm học 2020- 2021: Lao động tiên tiến. Được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Họ và tên: Vũ Hồng Vân

Sinh ngày: 29/7/1974

Quê quán: Tân Hưng_ Tân Việt_ Bình Giang _ HD

Trình độ đào tạo: ĐHSPTDTT

Ngày tháng năm vào ngành: 12/1993

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4+5

Từ tháng 12/1993 đến tháng tháng 8/1996 : Là GV trường Tiểu học Vĩnh Hồng

Từ tháng 9/1996 đến tháng 8 năm 2007: là GV trường THCS Tân Việt. 

Từ tháng 9 năm 2007 đến nay là giáo viên trường TH Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2017 – 2018: CSTĐ cấp cơ sở. Sáng kiến đạt loại TB cấp huyện.

Năm học 2018- 2019: Lao động tiên tiến.

Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến

Năm học 2020-2021: Lao động tiên tiến.

Họ và tên: Hoàng Thị Hà Phương

Sinh ngày: 28/09/1993

Quê quán: Long Xuyên-  Bình Giang - Hải Dương.

Chức vụ:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngày tháng năm vào ngành: 01/10/2021

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4-5

Từ 01/10/2021 đến nay là giáo viên Trường Tiểu học Long Xuyên.

Họ và tên: Vũ Thị Trâm
Sinh ngày 30/9/1996
Quê quán: Vĩnh Hưng - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPTH
Ngày, tháng, năm vào ngành: 01/8/2017
Sinh hoạt tổ chuyên môn: 4-5
Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/12/2021: Là GV trường Tiểu học Vĩnh Hồng
Từ ngày 01/01/2022: là GV trường Tiểu học Long Xuyên
Các thành tích tiêu biểu:
+ Năm học 2018 - 2019: LĐTT -  Đạt giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Huyện.
+ Năm học 2019 - 2020: LĐTT.

Họ và tên: Trần Phương Uyên

Sinh ngày: 04/11/1999

Quê quán: Long Xuyên-  Bình Giang - Hải Dương.

Chức vụ:  Giáo viên 

Trình độ đào tạo: CĐSP

Ngày tháng năm vào ngành: 01/09/2020

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 1-2-3

Từ 01/09/2020 đến nay là giáo viên Trường Tiểu học Long Xuyên.

Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Mai 
Sinh ngày: 24/11/1998 
Quê quán: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương 
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: ĐHSP
Ngày tháng năm vào ngành: 01/08/2019 
Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ 4+5 
Từ ngày 1/08/2019 đến nay là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên 
Các thành tích tiêu biểu: 
+ Năm học 2020-2021: Lao động tiên tiến

Họ và tên: Đặng Thị Dung

Sinh ngày: 08/12/1999

Quê quán: Tân Việt-  Bình Giang - Hải Dương.

Chức vụ:  Giáo viên 

Trình độ đào tạo: CĐSP

Ngày tháng năm vào ngành: 01/09/2020

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 4 - 5

Từ 01/09/2020 đến nay là giáo viên Trường Tiểu học Long Xuyên.

Họ và tên: Mai Thị Thủy

Sinh ngày: 10/10/1987.

Quê quán: Khánh Thịnh-  Yên Mô - Ninh Bình.

Chức vụ:  Giáo viên Tin học.

Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Toán - Tin.

Ngày tháng năm vào ngành: 01/01/2022.

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 1 - 2 - 3.

Từ 01/01/2022 đến nay là giáo viên Trường Tiểu học Long Xuyên.

Họ và tên: Phạm Thị Nga

Sinh ngày 16/02/1968

Quê quán: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương

CMND: 141407203

Năm 1989 đến tháng 8 /1993 GV trường cấp I Hùng Thắng

Tháng 9/1993 đến nay GV trường Tiểu học Long Xuyên    

Thành tích đã đạt: GV giỏi huyện 2 năm

                              Giải 3 hội thi đọc hay viết đẹp PGD tổ chức

                              Giải 3 hội thi đồ dùng PGD tổ chức

Họ và tên: Đàm Thị Ngân Sinh ngày: 26/12/1994 Quê quán: Yết Kiêu- Gia Lộc- Hải Dương Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiếng Anh Ngày tháng năm vào ngành: 01/01/2022 Chức vụ: Giáo viên Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ 1+2+3 Từ tháng 1/ 2022 đến nay là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Họ và tên: Vũ Thị Hảo

Sinh ngày: 25/02/1984

Quê quán: Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 01/02/2009

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4-5

Từ tháng 01/02/2009 đến tháng 31/7/2012: Là GV trường tiểu học Tà Tổng- Mường Tè- Lai Châu.

Từ tháng 01/8/2012 đến tháng 14/4/2021: Là GV trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng- Nậm Nhùn - Lai Châu.

       Từ tháng 15/4/2021 đến nay: Là GV trường Tiểu  học Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương 

Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2009-2010; 2010- 2011; 2011- 2012; 2012-2013; 2013- 2014; 2014-2015: Đạt Lao động tiên tiến

Năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019: CSTĐ Cấp cơ sở 

Họ và tên: Trần Thị Sen

Sinh ngày: 11/10/1988

Quê quán: Thôn Cậy - Long Xuyên - Bình Giang - Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 01/9/2013

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1- 2 - 3

Từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2016: Là giáo viên trường Tiểu học Hưng Thịnh.

Từ tháng 1/2017 đến nay: Là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên

Các thành tích tiêu biểu: 

Năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016; 2017 - 2018:  LĐTT

Năm học: 2019 - 2020; 2020 - 2021: LĐTT

Họ và tên: Phạm Thị Hồng

Sinh ngày: 29/12/1984

Quê quán: Hùng Thắng –Bình Giang -Hải Dương

Trình độ đào tạo: ĐHSP

Ngày tháng năm vào ngành: 1/ 3/ 2009

Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Tổ 1+2+3

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2009  đến ngày 30 thắng 7 năm 2014 : Là GV trường Tiểu học  Thái Dương.

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2014  đến nay: Là GV trường Tiểu học  Long Xuyên.

 Các thành tích tiêu biểu:

Năm học 2014 - 2015: LĐTT

Năm học 2015 - 2016: CSTĐCS . sáng kiến đạt loại TB cấp huyện

Năm học 2016 - 2017: LĐTT

Năm học 2017 – 2018: LĐTT

Năm học 2018 - 2019: CSTĐCS . sáng kiến đạt loại TB cấp huyện

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh
Sinh ngày: 12/01/1997
Quê quán: Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
Ngày tháng năm vào ngành: 9/2018
Chức vụ: Giáo viên 
Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ 4+5
Từ tháng 9/ 2018 đến nay là giáo viên trường Tiểu học Long Xuyên
Các thành tích tiêu biểu: 
+ Năm học 2019-2020: LĐTT
+ Năm học 2020-2021: LĐTT