PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nội dung bồi dưỡng thường xuyên TH1, TH7,TH15,TH24,TH31,TH34,TH39 12/11/2019 [HyperLink19]
2 Giới thiệu sách tháng 11 10/11/2019 [HyperLink19]
3 Bồi dưỡng thường xuyên - Tuyền 22/05/2019 [HyperLink19]
4 Bồi dưỡng thường xuyên - Lương 22/05/2019 [HyperLink19]
5 Sáng kiến kinh nghiệm - Linh 22/05/2019 [HyperLink19]
6 Nghị định 61 (Thư viện) 11/04/2019 [HyperLink19]
7 Thông tư 30 (Thư viện) 11/04/2019 [HyperLink19]
8 Quyết định 01 - 2003 (Thư viện) 11/04/2019 [HyperLink19]
9 Pháp lệnh 2000 (Thư viện) 11/04/2019 [HyperLink19]
10 Dự thảo kế hoạch chuyên môn năm học 2018- 2019 23/09/2018 [HyperLink19]
11 Nghị quyết chuyên môn tháng 9/2018 23/09/2018 [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra học sinh theo TT22 20/04/2017 [HyperLink19]
13 Bài kiểm tra năng lực GV. Năm học 2016 - 2017 20/04/2017 [HyperLink19]
14 Nội dung bồi dưỡng 2016 - 2017 20/04/2017 [HyperLink19]
15 Mẫu danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp học 18/05/2016 [HyperLink19]
16 Đề KTTV - phần kiểm tra đọc - cuối học kì II 08/04/2016 [HyperLink19]
17 Kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên năm học 2015-2016 27/11/2015 [HyperLink19]
18 Mẫu soạn giáo án hội giảng 20 27/10/2015 [HyperLink19]
19 họp CM t 8,9,10,11,12-09 12/10/2015 [HyperLink19]
20 Nghị quyết họp hội đồng T10 08/10/2015 [HyperLink19]
    
123456