PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:40:26 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:25:43 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
3Khách vãng lai12:24:22 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
4Khách vãng lai11:53:07 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai11:47:02 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
6Khách vãng lai11:39:01 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai11:33:43 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01338
8Khách vãng lai11:24:41 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai11:24:14 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
10Khách vãng lai11:21:17 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai11:19:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai10:50:27 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16424
13Khách vãng lai10:40:12 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16393
14Khách vãng lai10:35:50 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00736
15Khách vãng lai10:34:55 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
16Khách vãng lai10:17:01 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
17Khách vãng lai09:20:37 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
18Khách vãng lai09:19:41 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=360
19Khách vãng lai09:09:03 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6839
20Khách vãng lai09:08:59 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai09:04:29 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
22Khách vãng lai08:41:55 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
23Khách vãng lai08:01:17 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
24Phạm Thị Phương Anh07:59:08 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
25Phạm Thị Phương Anh07:53:29 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_tap_chi.aspx
26Khách vãng lai07:51:48 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
27Khách vãng lai07:51:41 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
28Khách vãng lai07:51:35 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
29Khách vãng lai07:51:13 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai07:42:00 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
31Khách vãng lai06:59:52 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai06:01:08 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai04:47:11 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
34Khách vãng lai04:29:49 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
35Khách vãng lai04:10:23 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai04:04:36 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
37Khách vãng lai03:26:25 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai03:11:08 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
39Khách vãng lai02:09:05 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default_sms.aspx
26 9 2018