PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 18 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 23/12/2019
- Chào cờ đầu tuần.
- Kí duyệt giáo án.
Tuần : 18 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 24/12/2019
- Học bình thường.
Tuần : 18 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 25/12/2019
- Duyệt đề KTĐK cuối kì I.
Tuần : 18 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 26/12/2019
- Học bình thường.
Tuần : 18 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 27/12/2019
- Học bình thường.
- Tập huấn lại TT 22/2016.