PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 11/11/2019
- Chào cờ đầu tuần.
- Kí duyệt giáo án.
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 12/11/2019
- Học bình thường.
- Dự giờ thăm lớp.
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 13/11/2019
- Học bình thường.
-  Dự giờ giáo viên.
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 14/11/2019
- Học bình thường.
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 15/11/2019
- Học bình thường.
- Duyệt KHGD.